Đóng

Anh văn thương mại và giao tiếp

11/10/2017 Các Khóa Học Tiếng Anh

Screen Shot 2018-08-25 at 12.16.23 AM

Anh văn thương mại  tại Queen Mary là một chương trình năng động, thiết kế đặc biệt cho những chuyên gia  và  những nhân viên của tổ chức, tập thể, bao gồm nhân viên cấp cao, nhân viên văn phòng  những người muốn cải thiện khả năng giao tiếp trong thương mại.

Chương trình Anh Văn thương mại đã được thiết kế cho các học sinh từ năm 2 đại học, cao đẳng những sinh viên học về chuyên ngành kinh doanh, các chuyên gia và nhân viên của các tổ chức và chuyên viên, những người muốn cải thiện khả năng giao tiếp trong kinh doanh để đạt được mục tiêu và sự thành công trong cuộc sống. Chương trình này cũng phù hợp cho trong một số lĩnh vực khác muốn cải thiện và hỗ trợ cho công việc hằng ngày có liên quan đến tiếng anh.

Chương trình này mang nguồn cảm hứng cho người học tiếng anh, lựa chọn các chủ đề liên quan, cần thiết cho khả năng giao tiếp và sử dụng tiếng anh chuyên nghiệp.

BUSINESS COMMUNICATION ENGLISH

Course Details:Hours
Basic Concepts & Proven Tactics12
Interactive Sessions25
Listening10
Presentations Programs10
Report Writing08
Letter Writing07
Total72 Hours
Formal Interviews (Int. Business/Corporate Standards)05*

Timetable

Days

Time

Monday – Wednesday – Friday

7:30 – 8:30, 8:45 – 9:45, 10:00 – 11:00, 13:30 – 14:30,

14:45 – 15:45, 16:00 – 17:00, 17:30 – 18:30, 18:45 – 19:45

Tuesday – Thursday – Saturday

7:30 – 8:30, 8:45 – 9:45, 10:00 – 11:00, 13:30 – 14:30,

14:45 – 15:45, 16:00 – 17:00, 17:30 – 18:30, 18:45 – 19:45

Saturday & Sunday

7:30 – 9:00, 9:30 – 11:00, 13:30 – 15:00, 15:15 – 16:45,

17:00 – 18:30, 18:45 – 20:15

Học Phí

Học phí cho khóa mỗi khóa học Young Adult Learners (100% dạy bởi giáo viên nước ngoài)

  • Anh văn giao tiếp Level 1: 2,700,000 VNĐ/ khóa/ 12 tuần
  • Anh văn giao tiếp Level 2, 3: 2,700,000 VNĐ/ khóa/ 12 tuần
  • Anh văn giao tiếp Level 4: 2,700,000 VNĐ/ khóa/ 12 tuần

Kiểm tra đánh giá trình độ

  • Người học sẽ nhận được chứng nhận kết quả vào cuối các khóa học
Các Khóa Học Tiếng Anh liên quan
Chat Facebook
  • Chào bạn!

  • Bạn cần chúng tôi tư vấn hoặc hỗ trợ thêm thông tin gì không?

  • Chat ngay